Neziskový sektor Ostrovů inspirace

1. lékařská fakulta Univerzita Karlova

​​​​​​

ADONAI for People

Amnesty International

Business & Professional Women CR

Cesta domů

Česká společnost AIDS pomoc

Člověk v tísni

Díky, že můžem

ekolo.cz

FORUM24

HaF studio

Charita Česká republika

Jedna Bedna (Chráněná dílna)

Komunitní centrum Kampa

KOKOZA

Konsent

LMSTUDIO - Malá strana září

Milion chvilek

Museum Kampa - nadace Jana a Medy Mládkových

Music Family

Novinářský inkubátor

Nový Prostor

OBRAZ - Obránci zvířat

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Paměť národa

RAŇIJA Milana Kroky

ProVeg

Skautský institut v Rybárně

S P O L U Ž I V O T

Ten Sing Praha 1

Trio Jejda Praha 1

Young Caritas

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

ŽIVOT 90