Udržitelná vize festivalu

VIZE PRO ROKY 2021–2024

United Islands of Prague je festival, který si uvědomuje svůj potenciál, ale i svůj dopad a naší vizí je se stát opravdu udržitelným festivalem, který bere v potaz hlavní pilíře udržitelnosti - ekonomický, sociální, environmentální i kulturní.

Aktivity, které jsme započali uskutečňovat v minulosti, chceme dále rozvíjet, obohacovat náš program i fungování festivalu o další a inspirovat tak naše spolupracovníky, partnery, ale hlavně návštěvníky k menším (i větším) změnám v jejich chování a k přístupu k nahlížení na to, co dělají.

Do této naší vize patří hlavně oblasti odpadů a cirkulární ekonomiky, dopravy, gastronomie, vzdělávání a inovací. 

Doufáme, že se společně s námi budete inspirovat, učit a experimentovat a pomůžete nám k rozvoji našich cílů. Uvědomujeme si, že ne vše půjde hned a na 100 %, ale každou naši snahu (i případnou nedokonalost či pochybení) vnímáme jako krok kupředu k pozitivní změně. Je to proces, ve kterém se všichni učíme a postupně zdokonalujeme, a proto doufáme, že nás v těchto snahách podpoříte, budete shovívaví, ale zároveň akční.

AKČNÍ PLÁN

V roce 2021 jsme na festivalu začali s …

Odpady a cirkulární ekonomika

 • Třídění odpadu na festivalu s pomocí firmy trashbins
 • Na místě tříděné a dobře dostupné koše pro účastníky festivalu 
 • Používání rozložitelného nádobí všemi stánkaři
 • Speciální koše na toto nádobí pro stánkaře i účastníky festivalu 
 • Prezentace Kokoza ohledně kompostování odpadů na festivalu
 • Vratné kelímky NickNack
 • Zákaz rozdávání letáků na festivalu partnery, festivalová produkce bez tisku jakýchkoliv propagačních letáků 
 • Prezentace Slow Femme na téma udržitelné módy pro účastníky festivalu 

Snižování uhlíkové stopy

 • Možnost kompenzovat uhlíkovou stopu své účasti na festivalu pomocí zakoupení Partner Passu
 • začátek spolupráce s Nano Energies, Změnou k Lepšímu,  M-Ocean, Univerzitami a dalšími udržitelnými partnery  a prozkoumání možností, jak uhlíkovou stopu měřit
 • doprava festivalového týmu pomocí Rekol
 • minimalizace letících kapel, doprava primárně dodávkami, nebo hromadnou dopravou
 • kampaň jeďte na festival hromadnou dopravou ve spolupráci s DPP

Gastronomie, nápoje a stánkaři 

 • 30 % zapojených gastro subjektů je vegetariánských
 • 50 % zapojených gastro subjektů nabízí vegetariánské alternativy
 • Zapojené gastro subjekty spadají do kategorie BIO, lokální a od malých podnikatelů
 • Zapojené gastro subjekty měly rozložitelné, recyklovatelné nádobí dle vlastního výběru
 • Navázána spolupráce s Refork na slevu 30 % pro prodejce na jejich udržitelné nádobí 

Prezentace cílů udržitelného rozvoje za účelem inspirace účastníků festivalu

 • Vznik konceptu Ostrovy Inspirace, tedy nehudebního programu zaměřujícího se na ukázku aktivit subjektů zaměřujících se na cíle udržitelného rozvoje
 • Navázána spolupráce a ambasadorství s Asociací společenské odpovědnosti, Skautským Institutem, Skauty na Dřeň, Loono, Konsent, Kokoza, Slow Femme a dalšími 
 • Panelové diskuze, přednášky, workshopy a besedy na téma udržitelnost, diverzita a propojování

V roce 2022 jsme naše fungování obohatili o…

Odpady a cirkulární ekonomika

 • Třídění všech odpadů na festivalu s pomocí spolehlivého dodavatele
 • Na místě tříděné a dobře dostupné koše pro účastníky festivalu 
 • Používání rozložitelného, nebo recyklovatelného nádobí všemi stánkaři
 • Speciální koše na toto nádobí pro stánkaře i účastníky festivalu 
 • Možnost pro účastníky festivalu vyzkoušet si proces kompostování odpadů s Kokoza na festivalu
 • Omezení používání plastových lahví u crew, interpretů a organizátorů, tzn. 1 znovupoužitelná plastová láhev na 1 osobu z crew, interpretů a organizátorů 
 • Prodej udržitelného merche ze starých brandingů (wingy, stage, infověž) festivalu- ledvinky, držáky na plastové lahve, atd
 • Opět recyklace festivalového brandingu do merche na ročník 2023 
 • Vratné kelímky NickNack
 • Vytvoření speciálního plechového piva United Islands, který si účastníci mohou zakoupit a na místě zrecyklov.
 • Zákaz rozdávání letáků na festivalu partnery, festivalová produkce bez tisku jakýchkoliv propagačních letáků 
 • Uspořádání SWAPU, tedy možnosti vyměnit své oblečení ve spolupráci s organizací Slow Femme
 • Motivace stánkařů a technické produkce, aby využili zdroje z nového skladu uměleckého materiálu za odvoz - ART RE USE

Snižování uhlíkové stopy

 • výzva pro účastníky festivalu na dopravu pěšky, na sdílených kolech, nebo MHD 
 • sdílená festivalová hra s motivací přijít na festival pěšky, na kole, nebo MHD
 • ukázka udržitelné sdílené elektromobility na festivalu (ve spolupráci s Rekola, B-Rider a další) 
 • sleva na udržitelnou elektromobilitu pro účastníky festivalu 
 • doprava festivalového týmu na místě pomocí Rekol, případně jiných udržitelných prostředků 
 • možnost pro účastníky v jednotlivých aktivitách na festivalu kompenzovat svou uhlíkovou stopu 
 • rozšíření spolupráce s DPP a větší medializace kampaně ‘’Na akce v Praze cestujte pražskou MHD’’ 

Gastronomie, nápoje a stánkaři 

 • Všechny gastro subjekty používají pouze BIO výrobky
 • Všechny gastro subjekty používají pouze Refork rozložitelné, recyklovatelné nádobí, případně nádobí jiné schválené značky
 • Na místě máme odběrné místo pro Refork nádobí a názornou ukázku zpracování a recyklace, všechno nádobí na místě vybíráme zpátky
 • 50 % zapojených gastro subjektů je vegetariánských
 • 80 %  zapojených gastro subjektů nabízí veganské alternativy
 • Zapojené gastro subjekty stále spadají do kategorie lokální a od malých podnikatelů
 • Zapojené gastro subjekty třídí odpad 
 • Navázaná spolupráce s BezObalovým obchodem, nebo BezObalu, motivace prodejců k bezobalovému nákupu a dohodnutá spolupráce s obchodem formou slevy

Prezentace cílů udržitelného rozvoje za účelem inspirace účastníků festivalu

 • Pokračování v úspěšném konceptu Ostrovy Inspirace, tedy nehudebního programu zaměřujícího se na ukázku aktivit subjektů zaměřujících se na cíle udržitelného rozvoje
 • Pokračování spolupráce s Asociací společenské odpovědnosti, Skautským institutem, Skauty na dřeň, Loono, Konsent, Kokoza, Slow Femme a dalšími 
 • Panelové diskuze, přednášky, workshopy a besedy na téma udržitelnost, diverzita a propojování 
 • Propojení nehudebních témat s hudebními fanoušky pomocí ambasadorů, tedy vystupujících interpretů a umělců, kteří se v rámci marketingové kampaně budou vyjadřovat k jednotlivým cílům udržitelného rozvoje, které jsou jim nejbližší a tím zajistí větší šíření této myšlenky 
 • Vytvoření info online grafiky pro crew, interprety i účastníky festivalu s tipy jak se chovat co nejudržitelněji (nezahazovat láhev od vody, třídit odpad, nezahazovat nedopalky od cigaret, koupit si speciální festivalový kelímek, )

V roce 2023 se nám podařilo

Odpady a cirkulární ekonomika

 • Třídění všech odpadu na festivalu s pomocí spolehlivého dodavatele
 • Na místě tříděné a dobře dostupné koše pro účastníky festivalu 
 • Používání rozložitelného nádobí všemi stánkaři
 • Speciální koše na toto nádobí pro stánkaře i účastníky festivalu 
 • Možnost vyzkoušet si proces kompostování odpadů s Kokoza na festivalu
 • Omezení používání plastových lahví u crew, interpretů a organizátorů, tzn. 1 znovupoužitelná plastová láhev na 1 osobu z crew, interpretů a organizátorů 
 • Konec prodeje plastových lahví pro účastníky festivalu, alternativní řešení pomocí cisteren s vodou
 • Prodej udržitelného merche ze starých brandingů (wingy, pojmenování stage, infověže) festivalu na festivalu - ledvinky, držáky na plastové láhve atd
 • Opět recyklace festivalového brandingu do merche na ročník 2024
 • Vratné kelímky NickNack, Možnost využití speciálního kelímku United Islands, který si účastníci mohli zakoupit v roce 2022
 • Zákaz rozdávání letáků na festivalu partnery, festivalová produkce bez tisku jakýchkoliv propagačních letáků 
 • Vlastní recyklace odpadů pomocí bioplynky a dovozu do bioplynky

Snižování uhlíkové stopy

 • Crowdfundingová kampaň, jejíž součástí bude kompenzace uhlíkové stopy festivalu a zapojení minipivovarů a dalších malých podnikatelů, místo velkých korporací
 • Snižování uhlíkové stopy festivalu v technické produkci, v dopravě vybavení atd. 
 • Další výpočet a měření kompletní uhlíkové stopy festivalu, srovnání s ročníkem 2022
 • Doprava části kapel po Praze na festival pomocí carsharingu, nebo elektroaut, MHD, případně jinou udržitelnou cestou (kola, motorky, atd.) 
 • Doprava produkčního týmu již během příprav po Praze MHD,  pomocí carsharingu, nebo elektroaut, případně jinou udržitelnou cestou (kola, motorky, atd.) 

Gastronomie, nápoje a stánkaři 

 • Všechny gastro subjekty používají pouze BIO výrobky
 • Všechny gastro subjekty používají pouze Refork rozložitelné, recyklovatelné nádobí, případně nádobí jiné schválené značky
 • Všechen gastroodpad je následně zpracován v bioplynce
 • 70 % zapojených gastro subjektů je vegetariánských
 • 100 %  zapojených gastro subjektů nabízí veganské alternativy
 • Zapojené gastro subjekty stále spadají do kategorie lokální a od malých podnikatelů
 • Zapojené gastro subjekty třídí odpad 
 • Zapojené gastro subjekty fungují primárně bezobalově, tedy nekupují výrobky v plastových ani jiných obalech, ale nakupují je v bezobalových obchodech
 • Minimalizace brandingu všech stánkařů a jednotný udržitelný vizuál všech stánků 

Prezentace cílů udržitelného rozvoje za účelem inspirace účastníků festivalu

 • Pokračování v úspěšném konceptu Ostrovy Inspirace, tedy nehudebního programu zaměřujícího se na ukázku aktivit subjektů zaměřujících se na cíle udržitelného rozvoje
 • Pokračování spolupráce s Asociací společenské odpovědnosti, Skautským institutem, Skauty na dřeň, Loono, Konsent, Kokoza, Slow Femme a dalšími 
 • Panelové diskuze, přednášky, workshopy a besedy na téma udržitelnost, diverzita a propojování 
 • Pokračování v sdílení nehudebních témat s hudebními fanoušky pomocí ambasadorů, tedy vystupujících interpretů a umělců, kteří se v rámci marketingové kampaně budou vyjadřovat k jednotlivým cílům udržitelného rozvoje, které jsou jim nejbližší a tím zajistí větší šíření této myšlenky 

V dalších letech bychom rádi

 • Energie (zelené energie, udržitelné obnovitelné zdroje energie, dodavatelé energií, agregáty)
 • zisk záštity ministerstva životního prostředí, navázání kontaktu s jednotlivými radními 
 • 100% veganské občerstvení na festivalu
 • 100% bezobalový festival, tzn. všichni gastro prodejci fungují pouze bezobalově 
 • Kompenzace uhlíkové stopy festivalu v plné výši 
 • Doprava interpretů, produkčního týmu i veškerého materiálu pomocí carsharingu, elektroaut, případně jinou udržitelnou cestou 
 • Vypravení festivalového vlaku, nebo autobusu jedoucího na zelenou energii pro účinkující i účastníky festivalu 
 • Zrušení používání jednorázových plastových lahví u crew, interpretů a organizátorů, nahrazení cisternami s vodou a karafami 
 • Práce s dešťovou a použitou vodou
 • Udržitelní partneři v plné míře
 • Kompostovatelné toalety
 • Získání certifikátů na poli udržitelnosti a ekologie, Např. ISO 14000, ISO 20121, LEED, CG certifikace od Julie's Bicycle, AGF Award, European Festival Awards atd.
 • Vytvoření interního etického kodexu pro výběr hudebních, nehudebních, mediálních i komerčních subjektů