Návštěvní řád festivalu

INFORMUJI SE

Aktivně se zajímám o pravidla a informace. Sleduji je před akcí i po ní. Pokud jsem osloven, komunikuji s pořadatelem.

JSEM FIT

Na akci nejdu, pokud mám zvýšenou teplotu nad 37 °C, pociťuji nějaké příznaky nemoci Covid- 19 (bolesti hlavy, dýchací obtíže, rýma, kašel, únava, ztráta čichu apod.).

DBÁM NA HYGIENU

Často a důkladně si myji a dezinfikuji ruce. 

CHOVÁM SE ZODPOVĚDNĚ

Dodržuji pravidla a organizační pokyny pořadatele.

CHOVÁM SE OHLEDUPLNĚ

Jsem ohleduplný k ostatním. “Já chráním Tebe, Ty chráníš Mě!” 

CHOVÁM SE S RESPEKTEM

K ostatním se chovám s respektem a nenutím je do ničeho, co jim není příjemné. 

CHOVÁM SE UDRŽITELNĚ

Jídlo a pití konzumuji z recyklovatelného nádobí. Odpadky před vyhozením třídím. Nedopalky neodhazuji na zem. Snažím se zbytečně neplýtvat. 

Děkujeme!