Acoustic Project (HR)

Soubor Acoustic Project byl založen v roce 2008 jeho lídrem, skladatelem a kontrabasistou Dubravkem Palanovićem, který ho vytvořil ve spolupráci se svými kolegy a přáteli.

Deset vynikajících hudebníků, kteří tvoří soubor, jsou převážně virtuózi na svých nástrojích a jsou unikátním fenoménem na chorvatské a regionální hudební scéně. Během let došlo k mnoha transformacím jak v sestavě hudebníků, tak v hudebním vyjádření samotném. Soubor vděčí za svou rozpoznatelnou, jedinečnou identitu, která se odráží v jeho konceptu, programu a vystoupení, svému širokému hudebnímu spektru klasické, jazzové, folkloristické a dokonce i rockové hudby. Jeho první CD nazvané Acoustic Project bylo vydáno v roce 2012 vydavatelstvím Aquarius Records a Morris studio. Ve stejném roce byla deska nominována na chorvatskou cenu Porin. Tito skvělí hudebníci se neustále potýkají s různými výzvami, jsou připraveni experimentovat s hudbou, vždy se snaží dosáhnout nových a dosud neprozkoumaných "hudebních krajin".

Jak publikum, tak hudební kritici chválí soubor za rozšiřování nových hudebních oblastí tím, že do klasické hudby přinášejí moderní, inovativní formální struktury a hudební postupy odlišné od ustálených, čímž ji nejen přibližují k jiným hudebním stylům, ale také ji činí přístupnější pro publikum, které je vždy otevřeno novým výzvám a touží dosáhnout nových horizontů a vzrušujících a dosud neprozkoumaných hudebních teritorií.

Tento soubor hudebníků je také souborem extrémně virtuózních sólistů, hudebníků schopných vystupovat také v jazzových/rockových souborech, stejně jako v různých klasických komorních souborech a symfonických orchestrech.

Acoustic Project (HR)

Kdy a kde?

4.5.2024 15:00 - 15:45
Fajn Radio Stage