Obchodní podmínky

Každý návštěvník je povinen prokázat se pořadateli na místě k tomu určeném potvrzením o negativním testu na SARS-CoV-2 a/nebo potvrzením o ukončeném očkování proti SARS-CoV-2 a/nebo bude schopen prokázat imunitu po prodělaném onemocnění SARS-CoV-2 v souladu s platnou a účinnou legislativou týkající se ochrany obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „legislativa související s pandemií koronaviru“). Pořadatel si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka, který by se mu odmítl prokázat shora uvedenými způsoby, do areálu festivalu či do jiných míst s areálem souvisejících, tj. např. do stanového městečka, parkoviště atp. (dále vše jen jako „festivalové prostory“). 

 

Návštěvníci jsou povinni ve festivalových prostorech používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), bude-li to vyžadovat platná a účinná legislativa související s pandemií koronaviru. Návštěvník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn požádat ho, i prostřednictvím třetí osoby, k nasazení tohoto ochranného prostředku, v případě jeho neužívání. Jestliže návštěvník použití shora popsaného ochranného prostředku odmítne, vyhrazuje si pořadatel právo nevpustit takového návštěvníka do festivalových prostor nebo ho požádat, aby festivalové prostory opustil a to bez jakékoliv náhrady ze strany pořadatele. 

 

Návštěvník je rovněž povinen dodržovat i další případné povinnosti a omezení související s platnou a účinnou legislativou související pandemií koronaviru.

 

V případě, že by byl pořadatel z důvodu nedodržení platné a účinné legislativy související pandemií koronaviru ze strany návštěvníka sankcionován příslušnými správními orgány, má právo požadovat po tomto návštěvníkovi vzniklou újmu.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram