Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO NÁVŠTĚVNÍKY UNITED ISLANDS OF PRAGUE 2021

 • Dle aktuálního opatření proti šíření koronaviru mají zóny / sektory kapacitu 2000 osob. Pokud je kapacita naplněna, security má právo nevpustit do zóny další návštěvníky. 
 • Diváci musí mezi sebou dodržovat rozestup minimálně 2 metry (pokud se nejedná o osoby ze stejné domácnosti). 
 • Při příchodu musí všichni přítomní prokázat security jednu z následujících  podmínek:
  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní, v případě aplikace jednodávkové vakcíny musí od této uběhnout nejméně 14 dní.
 • Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). 
 • V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY UNITED ISLANDS OF PRAGUE 2021

INFORMUJI SE

Aktivně se zajímám o pravidla a informace. Sleduji je před akcí i po ní. Pokud jsem osloven, komunikuji s pořadatelem.

JSEM FIT

Na akci nejdu, pokud mám zvýšenou teplotu nad 37 C, pociťuji nějáké příznaky nemoci Covid- 19 (bolesti hlavy, dýchací obtíže, rýma, kašel, únava, ztráta čichu apod.)

ROZESTUPY

Dodržuji rozestup a ctím osobní prostor ostatních.

OCHRANA ÚST A DÝCHACÍCH CEST

Při pohybu na festivalu používám respirátor nebo jinou adekvátní ochranu.

HYGIENA

Často a důkladně si myji a dezinfikuji ruce. 

ZODPOVĚDNOST

Dodržuji pravidla a organizační pokyny pořadatele.

OHLEDUPLNOST

Jsem ohleduplný k ostatním. “Já chráním Tebe, Ty chráníš Mě!”

OBLEČENÍ

Před akcí se převléknu do čistého oblečení.

POZDRAV

Nepodávám si ruce s cizími lidmi, zdravím se loktem či gestem.

ZPĚTNÁ VAZBA

Pokud bych v následujících 14 dnech po akci onemocněl nemocí Covid-19, tak o tom informuji pořadatele.

CHOVEJTE SE PROSÍM ZODPOVĚDNĚ!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram