NGO Market

NGO Market

Václav Havel ve svém novoročním projevu roku 1994 uvedl „Moderní demokratický stát se nemůže skládat - zjednodušeně řečeno - jen ze státní správy, politických stran a soukromých podniků. Musí otevírat občanům pestrý vějíř možností, jak se angažovat nejen soukromě, ale i veřejně, jak rozvíjet nejrůznější typy občanského soužití, solidarity a účasti. Ve vrstevnaté občanské společnosti hrají svou nezastupitelnou roli samozřejmě nejen samosprávné orgány a neziskové organizace, ale i církve, odbory, nejrůznější občanská sdružení, spolky a kluby.“ Občanská společnost je tedy zásadním nástrojem komunikace, řešení problémů a deeskalace napětí uvnitř společnosti.

Jaká je současná situace a stav občanské společnosti 21. století? Kdo ji tvoří a co pro její rozvoj a podporu konkrétně dělají? Jakou roli zaujímají samotné neziskové organizace? Co neziskové organizace skutečně řeší, kde pomáhají, komu, jak a především proč? Měli bychom se chtít více zapojovat do činnosti neziskových organizací a do podpory rozvoje občanské společnosti? Co nám to zpětně přináší? Jaký je jejich vztah s dalšími představiteli občanské společnosti - doplňují se?  Vede jejich činnost k udržitelnosti naší společnosti? Jakou roli má každý z nás?

Kdy a kde?

Sobota 10:30 – 11:30
KAMPA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram