Paměť národa & Post Bellum

Post Bellum založila skupina českých novinářů a historiků. Stěžejním projektem organizace je projekt Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. a 21. století. Dnes sbírka čítá více než 14 tisíc zpracovaných vzpomíněk a příběhů pamětníků. Jde o největší sbírkou orální historie v Evropě a třetí největší na světě.

 

Post Bellum vyhlašuje v rámci festivalu United Islands of Europe sbírku na pomoc Ukrajině

Obracíme se na českou veřejnost. V tuto tragickou chvíli nemusíme pasivně přihlížet bezpráví páchanému na společnosti, která čelí agresi svého souseda jen protože se rozhodla sdílet s námi hodnoty svobody a demokracie. Zejména zdravotnický materiál, ochranné vesty, helmy, zdravotnický materiál, rukavice, spacáky, stany, vysílačky, baterie, drony, termovize a potraviny. Díky našim ukrajinským partnerům víme, jaký materiál obráncům schází, v jakém množství a kde je ho nejvíc zapotřebí. Finanční prostředky využíváme rovněž ke zlepšení zdravotní péče dětem a lidem postiženým invazí ruské armády.