Medevac Czech

Program MEDEVAC je vládní, zdravotně humanitární program Ministerstva vnitra České republiky, který se od roku 1993 zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených migrací, zatížených velkým množství uprchlíků nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům - převážně ženám, dětem a starším osobám.

 

Program 

kdy: pátek 14:00–20:00

kde: Střelecký ostrov

Výstava.